Anlita föreläsare

Johan Gromark och Frans Melin är två av Sveriges mest anlitade föreläsare på varumärkesområdet. Vi har vana att tala inför allt mellan 10 till 3.000 personer. Vi har under 20 års tid föreläst både i Sverige och utomlands på konferenser, galor, kick-offer och företagsevents. När det görs utvärderingar på oss som föreläsare hamnar medelvärdet oftast närmare 5 än 4 på en skala 1-5. Vill du ha ett inspirerande och underhållande föredrag om hur du kan skapa lönsamhet genom varumärken, kontakta oss gärna.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>