Hem

Brand Orientation Index är ett forskningsprojekt initierat av Johan Gromark och Frans Melin, varumärkeskonsulter och forskare vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Forskningsprojektet syftar till att kartlägga kopplingen mellan varumärkesorientering och lönsamhet. Tre studier har gjorts hitintills. Den första presenterades 2005 och kartlade sambandet mellan lönsamhet och varumärkesorientering i Sveriges 500 största företag. Studie nummer två och tre gjordes tillsammans med SWOCC vid Amsterdam university, studie två genomfördes 2007 på Nederländernas 500 största företag och studie tre 2009 på Nederländernas största charityorganisationer. De nederländska studierna bekräftade de resultat som framkom i den svenska studien – att varumärkesorienterade organisationer är mer framgångsrika än andra. Vill du veta mer om forskningsprojektet kan du beställa forskningsrapporten på den här sidan eller kontakta oss.

Latest blog posts RSS